ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚ. ΠΙΣΙΝΑΣ

Α.Σ.Ε.Τ.ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

18:00–19:00


20:00–21:00


13:00-14:00

14:00–15:00

18:00–19:00

18:00–19:00ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ.: 2431028861 – 6973042562